Управител со отпадот

Секое правно односно физичко лице кое во вршењето на својата дејност во текот на една календарска година создава повеќе од 200 килограми опасен отпад и/или повеќе од 150 тони неопасен отпад е должно да изготви и да реализира Програма за управување со отпад и да назначи управител со отпадот.

Пријави се на нашата Академија за управување со отпад.

прочитај повеќе>>>

Стратегиска оцена

Стратегиска оцена на животната средина (СОЖС) се подготвува за плански документи со цел да се идентификуваат и анализираат влијанијата врз животната средина, животот и здравјето на луѓето кои би произлегле од имплементација на документот.

прочитај повеќе>>

Елаборат за животна средина

Заштитата на животната средина почнува од тебе. Нашиот тим е подготвен да ти помогне во изработката на елаборат за твојот кафе бар, ресторан, производствен погон, автопералана или друг објект чијашто секојдневна активност има влијание врз животната средина.

прочитај повеќе>>

Оцена на влијание

Целта на Оцената на влијанието врз животната средина (ОВЖС) е да обезбеди соодветно внимание на сите можни влијанија врз животната средина и да обезбеди решенија за нивно елеиминирање, односно минимизирање пред предложениот проект да влезе во фаза на реализација.

прочитај повеќе>>

We are evolving your ideas…

Добредојдовте на официјалната Интернет страница на ЕВОЛВИНГ, компанија која ви помага да ги развиете, надградите и остварите своите идеи…

Нашите задоволни клиенти можат да ви ја потврдат нашата професионалност, посветенот, експертиза и високи стандарди.

Ние со задоволство го прифаќаме предизвикот заедно да работиме на остварување на вашите идеи...

>> Повеќе за компанијата

Потенцијални клиенти

Ние и животната средина

* Ги промовираме начелата на заштита на животната средина

* Го минимизираме отпадот преку грижливо и ефикасно користење на сите материјали и енергија

* Помагаме во изнаоѓање на решенија за проблемите и континуирано работиме на унапредување на системот за заштита на животната средина

* Донираме за активности кои имаат за цел да ја заштитат и унапредат животната средина.

Регулатива за животната средина

Погледнете ги важечките законскии и подзаконски акти од областа на животната средина. За дополнителни прашања, секогаш ви стоиме на располагање.

Последни написи на блог

Со решение од Министерството за животна ...
Академија за отпад